42 665-57-50 42 635 53 23 agnieszka.kubus@uni.lodz.pl

W kilku słowach o
Katedrze Gospodarki Samorządu Terytorialnego

Głównym przedmiotem zainteresowań naukowo-badawczych Katedry jest funkcjonowanie sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem jego modernizacji. Kluczowymi nurtami badawczymi Katedry są następujące obszary: zarządzanie publiczne, administracja publiczna, organizacje i funkcjonowanie samorządu terytorialnego, polityka rozwoju lokalnego i regionalnego, gospodarowanie majątkiem publicznym i finansami, przedsiębiorstwa i sektory użyteczności publicznej (infrastrukturalne), rozwój obszarów wiejskich i marketing terytorialny. Pracownicy Katedry realizują…


Czytaj wiecej +

Aktualności

Poznaj nas

dr Justyna Trippner-Hrabi

Podstawowe obszary badawcze, zainteresowania naukowe: – zespoły wiedzy w administracji publicznej, – zarządzanie wiedzą w organizacjach, – nowoczesne formy organizacyjne, – wirtualizacja w kierowaniu podmiotami sektora publicznego i prywatnego – zarządzanie nowoczesną administracją publiczną Osiągnięcia dydaktyczne Promotorstwo ponad 80 prac licencjackich i magisterskich ze specjalizacji: administracja i zarządzanie publiczne, zarządzanie organizacjami oraz zarządzanie zasobami ludzkimi… Czytaj wiecej +

dr Zofia Dolewka

Doktor nauk ekonomicznych, zatrudniona na stanowisku adiunkta od 2011 r. w Katedrze Gospodarki Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka istotnych artykułów naukowych poruszających aktualne problemy gospodarki finansowej samorządu terytorialnego w Polsce. Brała aktywny udział w licznych krajowych konferencjach naukowych. Posiada dużą znajomość praktyki samorządowej. Zainteresowania naukowo-badawcze: Problematyka funkcjonowania samorządu terytorialnego, zarządzanie zasobami komunalnymi, administracja publiczna, finanse… Czytaj wiecej +

dr Andrzej Wasiak

Na dorobek naukowo – badawczy dr Andrzeja Wasiaka składa się 40 opublikowanych artykułów naukowych, 2 złożone do druku oraz 5 opracowań niepublikowanych. Podstawowe obszary badawcze : • Samorząd terytorialny • Administracja publiczna • Analiza efektywności podmiotów komunalnych ( w tym analiza finansowa ) • Gospodarka komunalna i mieszkaniowa • Administracja i gospodarka publiczna • Zarządzanie… Czytaj wiecej +

dr Jacek Chądzyński

Magister socjologii w zakresie metod i techniki badań społecznych oraz doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Przed podjęciem pracy na Uczelni zdążył zdobyć doświadczenia zawodowe w przedsiębiorstwach prywatnych, a następnie w administracji samorządowej. Dodatkowo angażował się w działalność organizacji pozarządowej zajmującej się wsparciem przedsiębiorczości na poziomie lokalnym. Od grudnia 2005 r. pracuje na stanowisku adiunkta… Czytaj wiecej +

dr Małgorzata Marks – Krzyszkowska

Czytaj wiecej +

dr Aldona Podgórniak-Krzykacz

Absolwentka pierwszego rocznika kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, doktor nauk ekonomicznych, pracuje od 2008 r. na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Samorządu Terytorialnego, w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, w szczególności zagadnieniach nowego zarządzania publicznego i współzarządzania, współpracy wewnątrz- i międzysektorowej… Czytaj wiecej +

prof. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski, prof. zw. UŁ

Kierownik Katedry Gospodarki Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Łódzkiego. Zatrudniony w Uniwersytecie Łódzkim od 1972 r. Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ ds. toku studiów (1999 – 2002, 2002 – 2005, 2012 – 2016). Dyscyplina naukowa: ekonomia (polityka ekonomiczna, ekonomika rozwoju miast, gospodarka przestrzenna). Zainteresowania naukowo-badawcze: problematyka funkcjonowania i rozwoju samorządu terytorialnego, zarządzanie publiczne, rozwój lokalny i regionalny, gospodarka… Czytaj wiecej +

Chcesz studiować z nami ?

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker. Wejdź i sprawdź +